Latinská přísloví

„ Mnoho psů zajícova smrt. (Multitudo canum mors est leporum). “


„ Jezte, pijte, po smrti není už žádné potěšení (Edite, bibite, post mortem nulla voluptas). “


„ Spáti dovoleno, jestliže bdí pes (Dormire fas est, si vigilat canis). “


„ Čas kvapí (Hora ruit). “


„ Příklad poučuje (Exemplum docet). “


„ O nikom se nemá říkat, že je šťastný dřív než zemřel a byl pochován (Dicique beatus ante obitum nemo supremaque funera debet). “


„ Mýliti se je lidské (Errare humanum est). “


„ Pamatuj na smrt (Memento mori). “


„ Život je krátký, umění dlouhé (Vita brevis, ars longa). “


„ Budiž světlo (Fiat lux). “


1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40